Wysyłanie oferty numer: DM000126
Dzisiaj jest piątek, 03 lipca 2020 r.

Stan prawny: !
PCC: Rynek wtórny!
Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości


  cena nieruchomości:  PLN
  opłata skarbowa(2%):  PLN
  Taksa notarialna:  PLN
  VAT od taksy:  PLN
  prowizja biura:   %  PLN
  VAT od prowizji:  PLN
  koszty sądowe:  PLN
  Suma Vat'u:  PLN
  Suma Opłat:  PLN
  Suma Opłat z Vat'em:  PLN
  Całkowity koszt transakcji:   PLN

   

Do kosztów związanych z zawarciem umowy należy doliczyć:           
 - koszty wypisu aktu notarialnego - 6 zł + 22% VAT za każdą stronę

Klienci finansujący zakup nieruchomości z kredytu celowego dodatkowo ponoszą koszty ustanowienia hipotek:
- 0,1% od wysokości hipoteki zwykłej
- 19 zł od ustanowienia hipoteki kaucyjnej
- opłata sądowa za wpis hipotek - 200 zł od każdek hipoteki.

Kalkulator pozwala zapoznać się z orentacyjnymi kosztami zakupu nieruchomości.
Prawa zastrzeżone przez Gudyka